<< Природен парк "Сините камъни" Сливенски минерални бани Други >>
 Сините камъни са най-красивата, най-романтичната част в целия Източен Балкан. Всеки дол, всеки чукар, всяка гънка от тях дават най-разнообразни и живописни изгледи, безброй водопади нарушават тишината на долищата.

Стотици вирове се крият под лещаците и орешаците. На всяка стъпка, на всеки завой пътникът остава удивен от новите картини, които природата тъй умело е композирала.

Разнообразен, стръмен и характерен релеф, силно разчленен, планински, отличаващ се рязко от този на Западна и Средна Стара планина.

Така най-общо може да се опише релефът, който е обусловен от сложния тектонски и геоложки строеж на територията на Природен парк "Сините камъни". Най-ниската точка е 290 м н.в., а най-високата – лесно достъпния, обрасъл с букова гора връх Българка (1181 м ), първенецът на Източна Стара планина

За повече информация се свържете
с дирекцията на природен парк "Сините камъни":
Website www.dppsk.org       Facebook:
Адрес: България, 8800 гр. Сливен, бул. Цар Симеон № 1 Б
Телефон: 044 66 29 61, 044 62 46 32

Дирекция на природен парк "Сините камъни" ФОТОГАЛЕРИЯ
Туристически обекти в природен парк "Сините Камъни"

м. "Карандила"
Най-известната, най-посещаваната, разположена всред високи скалисти върхове местност, на около 1050 м н.в. Тук се намират Туристическият комплекс, множество ведомствени почивни станции, съоръжения за спорт, карандилското изкуствено езеро. А на връх Кулата са построени телевизионният ретланслатор и пистата за делтапланеризъм.

Тук е и небезизвестната Карандилска поляна, тази, на която ежегодно се провежда събор на каракачаните от България и съседните балкански страни.

От нея се открива поглед към заобикалящите я скали, вр. Руина, Стидовската и Гребенец планини, към дола на р. Сотирска, към Сливенското поле, към Бършен и Манастирските възвишения, към град Сливен.

Карандила е най-богатата на видове и подвидове с природозащитен статус, реликти и ендемити. Срещат се 28 вида и 1 подвид (40% от регистрираните в парка. Местността е известна и с най-многото видове орхидеи - максимален брой (26), разпространени на територията на Сините камъни.

Кушбунарска река
Кушбунарска река е една от най-интересните. Тиха и спокойна в горното течение, буйна, с около 100 вирове, прагове и водопади надолу, на юг.

Тук, всред 400-годишни букови дървета е разположен високопланинският извор Кушбунар.
Високите източни скали

Високите източни скали са отвесен скален масив, издигащ се източно от поречието на река Кушбунарска и югоизточно от изкуственото езеро в м. Карандила при надморска височина 1000 м. Тук хората на силните усещания могат да изпитат тръпката на алпиниста, катерейки се по изградените алпийски маршрути с различна трудност.

панорамна снимка

Връх "Българка"
Има нещо крайно любопитно около върха. От къде идва името му? Защо е на жена, кога са го нарекли така? Обяснението се открива в две легенди:

Едно от решителните сражения за утвърждаване на българската държава с византийските войски, предвождани от император Никифор е станало в Котленския проход. Тежко въоръжените византийци, връщайки се към Византия, натоварени с богата плячка били трудно подвижни и поражението им било страшно. Никифор бил убит. Войниците на Хан Крум били строени, за да бъдат поздравени от водителя си. На края на редиците стояли жени. Очудил се ханът и попитал кои са те, какво правят сред калените в много битки мъже. Отговорили му, че са носили храна и вода, оръжие и снаряжение, че някои са участвали в боевете. Изненадан от героизма им хан Крум в знак на признателност нарекъл най-високия връх в Източна Стара планина "Българка"...

Разказва се, че османлиите отдавна търсели сгода да хванат и потурчат красива българка. Най-после им се отдал такъв случай. Девойката не искала, но никой не я питал. Повели я към полето, за да я направят мохамеданка. Гордата, удивително красива българка, ронела сълзи, предчувствайки горчивата си съдба. Търсела изход да се спаси. Пътят минавал през висок връх. Похитителите решили да си починат. Развързали девойката. И точно в тази минута тя побягнала, изкачила се на върха и се хвърлила от скалите надолу.

Като спомен за ранната й смърт, за прослава на името й, народът нарекъл върха "Българка".Въжена линия
Oткрита e на 22 март 1974 година, стопанисвана от "Пътнически превози" ЕООД Сливен.

За 18 минути изминава разстоянието от 1890 м между долна и горна станция, при денивелация 597 м. За един час 360 души имат възможност не само да бъдат превозени до зоната за отдих в м.Карандила, но и да се насладят на издигащия се кварц-порфиров скален масив "Сините камъни", един от 100-те подобни обекти в Европа.

 Пещера и водопад "Футула"

Пещера и водопад "Футула" се намират на 950 м надм. вис., западно от вр. Малка Чаталка и на юг от чешмата на Златко Чорбаджи, по поречието на река Равна река. Една истинска игра на природата.

Под 10 метровия водопад е продълговато куполовидната пещера с размери 3/3 м, височина 4 м и широк отвор на изток. По стените и тавана са изваяни от съприкосновението на водата с карбонатните скали варовити отлагания и образувания .Природен феномен "Халката"
Скално образувание, един от символите на Сливен, привличащ с неповторимостта на дъгообразния венец над светлеещия се отвор, с преданията за магическата й сила, влияеща върху любовта; за разплисканото море, борбата на мореплавателите с морската стихия.
Хайдушката пътека

Хайдушката пътека започва от Информационно-посетителския център към Природен парк "Сините камъни" - неравна, стръмна и камениста, виеща се между габъри, горун и букови дървета.

Най-кратката пътека, водеща до м. Карандила. Някога по нея хайдутите бързо и безшумно са се скривали от погледа на османлиите. Оттук е и името й.

В дясно от пътеката, на Превала е Керемидената къшла, а на стотина метра на юг в дерето - пещерата "Змееви дупки".

В близост има заслон и кът за отдих. След къшлата пътеката води до Марьова скала, а оттам продължава към Бялата чешма, изградена след каптиране на Папратливия извор, под туристическия комплекс "Карандила".
м. "Бялата вода"

Бялата вода e извор, превърнат в чешма, разположен в най-горното течение на Манастирска река, на пътеката, водеща от м. Селището към Белите извори, вр. Българка и м. Даула.

 м. "Селището"
Намира се на два километра северно от гр. Сливен, около водослива на реките Асеновска и Манастирска. Обхваща части от върховете Бармук, Гаговец и Мотрун. Живописно място е. С китни овощни градини, гори от бял и черен бор, летен дъб, по поляните с разнообразни тревни видове - горска съсънка, росен и други, а наоколо по склоновете на трите върха накацали многобройни вили, има и ресторант в самобитна архитектура под огромни дървета край Селишката река.

В североизточния й край се намират останките от крепостта Маринино градище. Тук са и Тодоровото аязмо, любимо място за отдих на сливналии и археологическия паметник манастира Св. Спас, един от 24-те манастира на Сливенската малка Света гора.Резерват "Кутелка"
Резерват "Кутелка" е част от Природен парк "Сините камъни". Създаден е през 1983 г. и обхваща 794 ха. Има международно значение за опазването на редки видове птици : кръстат ( царски ) орел, скален орел, малък креслив орел, сокол скитник, ловджийски сокол, голям и малък ястреб, малък ( египетски) лешояд, черен лешояд, белоглав лешояд и др. Тук се опазва екосистема на средновлажни гори с преобладаване на мизийски бук, а също и жиблякови формации с присъщите им фаунистични комплекси.
м. "Абланово"

Обградена е отвсякъде с гористи склонове, намира се на 6 км северозападно от гр. Сливен и на 4 км от "Селището". Поляните и ливадите сред широколистните и иглолистните гори и придават един неповторим естествен облик. През нея минава река Аблановска. Има и изобилие от бистра студена вода. "Изворът на сломените", Аблановската чешма с каменните маса и столчета край нея, местата за отдих на голямата Аблановска поляна и "Пътеката на здравето" са притегателни кьтчета за туристите и природолюбителите..


Места за настаняване в околностите на природен парк "Сините Камъни"

 
Почивна станция "Декотекс"
 
Хотел "Бяла мечка"
 
Семеен хотел "Стелит"
 
       
             
 
Хижа "Карандила"
 
Спортно - туристически комплекс "Сините камъни"
 
           
<< >>