logo
<< Назад


ФЛОРА на природен
парк"СИНИ КАМЪНИ"
 


дъб
Quercus
  гороцвет
Adonis
  клен
Acer
  гъби
бук
Fagus
  жълт кантарион
Hypericum
  бръшлян
Hedera
     
габър
Carpinus
  коприва
Urtica
  мащерка
Thymus
     
Български ендемити срещащи се на територията на ПП "Сини камъни"

Блатно петльово перо
GLADIOLUS PALUSTRIS GAND.
Румелийско подрумиче
ANTHEMIS RUMELICA
Халерово котенце
PULSTILLA HALLERI ALL.
     
Давидов мразовец
COLCHICUM DAVIDOVII
Райхенбахова перуника
IRIS REICHENBACHII HEUFF
Тракийски клин
ASTRACANTHA THRACICA PODL.
     
Горска съсънка
ANEMONE SYLVESTRIS L.
Урумов лопен
VERBASCUM
Черноморска ведрица
FRITILLARIA PONTICA WAHL.
     
Български ранилист
BETONICA BULGARICA
Урумово лале
TULIPA URUMOFFII HAYEK.
Шлемовиден салеп
ORCHIS MILITARIS L.
   
Тракийски магарешки
бодил
CARDUUS THRACICUS
Южно лале
TULIPA AUSTRALIS LINK


ФАУНА на природен
парк"СИНИ КАМЪНИ"

бръмбар рогач
LUCANUS CERVUS
пеперуда
LEPIDOPTERA
дъждовник
SALAMANDRA
жаба
ANURA
сова
ASIO OTUS
скален орел
AQUILA CHRYSAETO
таралеж
ERINACEUS CONCOLOR
катерица
SCIURUS VULGARIS
славей
LUSCINIA MEGARHYNCHOS
кълвач
DENDROCOPUS MAJOR
синигер
PARUS MAYOR
елен
CERVUS ELAPHUS
лешояд
GYPS FULVUS
пепелянка
VIPERA AMMODYTES
лисица
VULPES VULPES
дива свиня
SUS SCROTA


Обширните гори и силно пресечената местност на парка дават добро убежище на пай-различни диви животни.

Поради това, че част от него е била ловен развъдник, тук са се размножили особено много сърните. Срещат се често, също така зайци, катерици, от поровите животни невестулки, язовци, чер пор, а по-рядко се срещат златки и белки. Забелязани са и отделни екземпляри от благородни елени и диви свини. В недалечното минало в горите на парка са се срещали мечки. От косматите хищници в парка се срещат много често лисиците и дивите котки, по-рядко вълците.

От птиците в парка живеят лещарки, бекаси, гълъби, гургулици, кукувици, сойки, врани, косове, славеи, кеклици и др. От орлите някога тук е бил разпространен широко белоглавия скалист лешояд. Сега от него се срещат съвсем рядко единични двойки. Почти изчезнал е и големият брадат лешояд. Рядко се среща и петнистият орел. Тук все още се срещат няколко вида соколи. Представители на нощните птици са горската сова, планинската кукумявка, горската улулица и бухалът.

В пещерите живеят прилепи.

В реките се въдят пастърва, мряна и раци.

 
<< >>

Тел. + 359 44 611 123   Контакт 
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com     << Начало
Copyright © 2024,  ИнфоТуризъм Сливен,  Всички права запазени