<< История на града Градски символи Музеи Паметници
Археологически обекти Исторически местности Храмове
Архитектурни шедьоври Галерии Културни институти Още...
Пътеводител Традициите на Сливенския край >>


Църква "Св.Димитър"


Църква "Св.Димитър" – строена през 1831 година, вероятно от майстори на Брациговската строителна школа. Представлява трикорабна псевдобазилика, характерна за Възраждането.

Отражение от ранната дата на строежа е закопаването с около 0,80 – 1,00 м в земята, с което превес получава хоризонталната компонента. В западната част е развита емпоария (парапетът е съчетание от две прави и едно полукръгло средно поле и плътно измазана).
Броят на колоните е по седем в ред. Височината на кораба не е голяма, което придава чувство на потиснатост. За обогатяване на интериора допринасят художествено изработените тавани, различно разчленените и декорирани капители на колоните с растителни и геометрични мотиви. Най-силно художествено въздействие оказва иконостасът, изработен изцяло в резби с висок релеф, с издълбани с едро длето предимно растителни мотиви, от типа на Дебърската резбарска школа. Към църквата има църковен хор. Сградата е културен паметник.

Намира се на пл. "Хаджи Димитър", тел. 044 62 42 02Църква "Св. София"


Архитектурата и е съвършено различна от характерната за Възраждането трикорабна псевдобазилика. Частично поправена и цялостно дооформена, съществуваща до 1830 година средновековна църква. За съществуването й се споменава още в средата на VІІ век. За ранното й строителство говори и факта, че в началото на ХІХ век върху кубето й имало израснало вишнево дърво.

След реставрирането и през  по-миналия век западната част е била удължена. Сега представлява еднокорабна едноабсидна засводена църква с масивен градеж.


Най-оригиналната част е куполът – представлява съчетание от две блюда с различни кривини, разграничени от профилиран корниз (рядко срещана конструкция през Възраждането).

Основният обем е увенчан със слабо профилиран измазан холкелен корниз. А фасадното решение на църквата, както й обемното й изграждане се характеризират с простота, която засилва монументалното й въздействие. Обявена е за културен паметник. Към църквата е имало килийно училище, което сега не съществува.

Намира се в кв. Ново село, ул. "Добри войвода" 23.Църква "Св. Богородица"


Църква "Св.Богородица" е посторена през 1894 година по италиански проект. Намира се в една от шестте махали в миналото, намиращи се в централната част на Сливен, известна като "Делибалта". Била е ядро на махалата. През двора й са протичали две вади, едната идваща от Селишка река през водохранилището на Добри Желязков Фабрикаджията.


Характерен за храма е градежът от бигор и айтоски камък. Изключително интересен е иконостасът – вероятно правен от Папавитанови Йоаникий, следовник на Тревненската школа. Днес горният иконостас е изработка на сливенския художник Атанас Кавръков. Църквата е обявена за културен паметник.

Намира се на ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 19,
тел. 044 66 26 35
Църква "Св.Николай Чудотворец"


Църква "Св.Николай Чудотворец" е съградена 1834 година върху основите на стара църква. Представлява трикорабна псевдобазилика, но за разлика от храм "Св.Димитър" е с по-високо двуетажно предверие (строено от майстор Тодор Карахристов от Сливен). Градежът е изцяло масивен, а броят на колоните е по шест в ред. Дървеният парапет е вълнообразен. Освен богатата дърворезба в средата на свода на централния кораб има запазена част от първоначалния стенопис, представляваща "Вседържателя" в медальон от други религиозни сцени.

Амвонът, владишкият трон, една резбарска олтарна врата и една рамка на икона с художествена изработка също допълват богатството на интериора.

Особен интерес представлява външното оформление на преддверието. С удачните си пропорции и фасадното си членение излъчва ренесансово спокойствие и монументалност. Живописта на храма е от началото на ХVІІІ век, но днес голяма част от иконите са подновени. Църковните служби се придружават с църковен хор.

Намира се на ул. "Московска" № 17,
тел. 044 62 27 35Параклис "Св. Мина"През 1936 гoд. учителят по история в сливенската мъжка гимназия Захари Измирев попада на следи от градеж на църква между кварталите"Ново село" и местността"Хисарлъка"През 1939 година върху основите на старата църква се изгражда нова. Градежът от външната страна е в средновековен стил. Впоследствие стенописите на църквата са направени от един от известните самоуки сливенски маронгозчии – Атанас Кавръков.


Параклис "Света Богородица"
в местността Черковното

Параклисът е към Църквата Свети Никола в град Сливен и е изграден през 2005 година.


Предполага се, че камъните за параклиса са взети от някогашния манастир" Света Богородица".


Църква "Свети апостоли
Петър и Павел" с. Мечкарево


Параклис "Свети Теодор Тирон"


Новоизграждащият се параклис "Свети Теодор Тирон" се намира в местността Тодоровото аязмо край Сливен. 


 

<< >>