Музей на те
кстилната индустрия

Музеят на текстилната индустрия е първата постоянна научно-техническа експозиция в България. Той е специализиран музей, който съхранява и популяризира свидетелствата на индустриалното текстилно наследство в България в контекста на световното развитие на текстилната техника и технология.

Постоянната експозиция е с работещи експонати, на които се извършват демонстрации в реално време.

Музеят е един от 100-те национални туристически обекти на България и е член на Европейската текстилна мрежа.Постоянна експозиция

Постоянната експозиция проследява историческото развитие на текстилното производство по българските земи на фона на световното историческо развитие на текстилната техника и технология.

Обхваща два раздела – ръчно и машинно текстилно производство.

Ръчното текстилно производство демонстрира уреди, техники и технологии, използвани в домашното, занаятчийското и манифактурното производство по българските земи и обхваща периода от VІІ хилядолетие преди Христа до края на ХІХ век. В отделна зала са представени текстилните занаяти – копринарство, абаджийство, гайтанджийство, басмаджийство, мутафчийство и килимарство.

Специално място е отделено за основателя на българската индустрия – Добри Желязков Фабрикаджията, който през 1834г. създава първата текстилна фабрика по нашите земи.

Фабрично-машинното производство е представено чрез етапите на развитие на текстилната ни индустрия според използваните суровини, съоръжения, машини и различни форми на организация на производствените дейности. Показано е историческото развитие на предачната, тъкачната и плетачната техника, както и българския принос в текстилните технологии.

Отличителна черта на постоянната експозиция е нейната динамичност – експонатите са действащи и демонстрациите се извършват на живо и в реално време.

Музеят предлага обиколка на постоянната експозиция заедно с професионален екскурзовод и демонстратор. Публиката има възможност да вземе участие в демонстрациите.


Музейна арт работилница

Музеят предлага занимания в специално обособена творческа работилница с няколко ателиета – изработване на верижки, текстилно печатане и рисуване, декоративно тъкане, изработване на плъст. Използвайки традиционни текстилни техники, посетителят може сам да изработи свой сувенир. Ателиетата работят само с предварителна заявка с не повече от 10 човека едновременно.


Занимателна текстилна лаборатория

Музеят разполага със самостоятелен образователен модул, който представя темата за текстилните суровини, техните свойства и употреба – специална текстилна лаборатория. Тук познавателният процес е съпътстван с разнообразни демонстрации, наблюдения, експерименти и игри, които позволяват лесно и достъпно да усвоят знанията за сложната класификация на текстилните суровини, методи за разпознаване, структурни наблюдения, лабораторни изпитвания и др. Заниманията се осъществяват след предварителна заявка.


Образователни програми

Музеят предлага разнообразни образователни програми, свързани с историята на техниката, индустриализацията, занаятчийското и фабричното производство, обучения на екскурзоводи и др. Има възможност за разработване на конкретни образователни програми.


Библиотека

Музеят притежава специализирана библиотека с близо 3000 тома българска и чуждестранна литература за техника и технология на текстилното производство, както научна и приложна периодика от същата област. Библиотеката разполага с пълен набор от първите български учебници за различни специалности в средното и висше текстилно образование.


Работно време

От понеделник до петък 8.30ч. – 17.00ч. (касата работи до 16.30ч.)
През почивните дни – по предварителна заявка


Цени

Входни такси за постоянната експозиция:
ученици и студенти - 1,00лв., възрастни - 3,00лв., беседа - 5,00лв., демонстрации - 5,00лв.

Входни такси за временни изложби:
ученици и студенти - 1,00лв., възрастни - 3,00лв , беседа - 5,00лв.

Вход за Музейна арт работилница - 3,00лв.

Вход за Занимателна текстилна лаборатория - 1,00лв.

Адрес: гр. Сливен, пл. "Стоил войвода" №3
Телефон: 044 /623 749, 0899 545 234, 0896 853 683, 0879 336 425
Е-mail: textilemuseum@abv.bg


МЕРОПРИЯТИЯ, ОГРАНИЗИРАНИ ОТ МУЗЕЯ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
27.09.2019  Европейска нощ на учените 2019  
Музей на текстилната индустрия, НХГ "Димитър Добрович", Крепост Туида
На 27 септември България се включи с по-богата програма от всякога преди в Европейската нощ на учените, заедно със стотици градове от цяла Европа.
30.05.2019  Изложба "Вариации в синьо"  
Откриване: 17.00 часа, Национален музей на текстилната индустрия
С откриването на едноименна изложба приключват дейностите по проект "Вариации в синьо". Публиката има възможност да се запознае с постигнатите резултати по време на проекта и да се наслади на уникалния текстил, създаден от участниците.
25.04.2019  Гражданите и гостите на града боядисваха заедно великденски яйца на Велики четвъртък  
Община Сливен зарадва гражданите и гостите на града по повод предстоящите празници. На Велики четвъртък на площад "Цар Освободител" беше изнесена импровизирана работилница за боядисване на яйца.
20.04.2019  Финална работилница по проект "Вариации в синьо"  
11.00 часа, Крепост "Туида"
Националният музей на текстилната индустрия заедно с партньори и приятели проведоха своята финална работилница по проект "Вариации в синьо". На събитието присъстваха ученици от Национална художествена гимназия, занаятчии, колекционери, деца от групи по интереси, граждани и гости на града.
21.03.2019  Експериментална работилница по проект "Вариации в синьо" на Музея на текстилната индустрия  
Проект "Вариации в синьо" стартира през м.септември 2018г. Основната цел е да се проучат две традиционни текстилни техники – текстилно печатане и багрене индиго и да се предложат варианти за съвременно приложение.
17.05.2018  Изложба "Фучила" на Дора Куршумова  
Откриване: 17.05.2018 г., 17.30 часа,
Иизложба представя 24 живописни платна на Дора Куршумова с интересното заглавие "Фучила". Това е наименованието на един от най-старите модели котленски килими, на който в централното поле са разположени ромбове, наподобяващи детски хвърчила.
24.10.2017
 Изложба "Киното: магия и техника"
 
Откриване: 24.10.2017 г., 17.00 часа,
Изложбата проследява първите стъпки на киното в България и представя уникални експонати от фонда на Националния политехнически музей.