logo
logo
<< Назад


 
Чакъровите къщи
  
Старовремската постройка на Чакъровата къща може да бъде датирана към началото на 19. век. Имотът и е бил собственост на Добри Желязков, чиято къща се е намирала в съседство. Тази част от парцела на Фабрикаджията е наследена от дъщеря му Мария д-р Иванчо Желязкова. Съпругът и Димитър Сяров построява т.нар. Сярова къща, чийто основи сега са в сградата – база на сливенските художници в Клуба на дейците на културата в Сливен.

Сяровата къща е била замислена и построена от Димитър Сяров като богата възрожденска къща. Къщата притежава декоративна украса на чардака, ковани таблени врати, колони с богато разработени капители и характерния за сливенската възрожденска архитектура цокълен етаж. По-късно, през 30-те години на миналия век Чакърови я трансформират и осъвременяват.
Явно оттогава тя е известна с името Чакърова. В него през годините е разработена допълнителна жилищна площ. Там е живеело и семейството на Таквор Кеворкян, майстор-обущар. Семейството дошло в България от Родосто през 1920 год. Таквор и съпругата му имат една дъщеря и двама сина, единият от които е роденият на 9.09.1944 год. известен журналист Кеворк Кеворкян.


<< История на града Градски символи Музеи Паметници Храмове
Археологически обекти Исторически местности Архитектурни шедьоври Галерии
Културни институти Още... Пътеводител Традициите на Сливенския край