26.11.2016  "Пътуване в Светлината и Любовта" - изложба живопис на Руска Белчева

На 3. декември, 2016г., в 10.00ч., в къща "Миркович" ще бъде открита изложба живопис "Пътуване в Светлината и Любовта" на Руска Белчева.

Руска Белчева - Роси е автор , чийто творчески път е доста нестандартен, сложно и интересно криволичещ в разнообразни и понякога дори разнородни на пръв поглед посоки, но те се явяват благодатните препятствия, спомогнали да бъде провокирана и отключена една неподозирана самобитност.

Родена е през 1950 год. в с. Гавраилово, Сливенско. Завършила Института за Културно - Просветни кадри в Благоевград, с втора специалност " Театър ",а по -късно и Н Б У в София с докторска степен по Изкуствознание . Р. Белчева успява да съчетае в своите теоретични изяви широкия обхват на културологичните познания с аналитичната фрагментарност и задълбоченост на изкуствоведческия подход. Успоредно с теоретичните занимания Роси Белчева рисува, при това от ранна възраст и постоянно, следвайки логиката на една вътрешна еволюция, неповлияна от моментни модни тенденции и общоприети визуални стериотипи. Тя участва в младежка изложба в манастира " Св. Георги " в гр. Сливен, има самостоятелни изложби в Българо - Тибетския център /1994 г. и в гр. Шумен - под егидата на Фондация "Мадарски конник " и Шуменския университет . 1993, 1995 г. , в НБУ - 1997, в Съюза на архитектите - 2001 г. и много други. Картините, които авторката създава в последното двадесетолетие са плод на собствена рационално изведена и прецизно осмислена философска и естетическа концепция за картинното пространство.

Основната изразност на това пространство е стремежът към синтез и към максимална изчистеност, доведена до знакови символи. Те са потърсени в опростени, четливи и общозначими пра - форми, неотменно съпътстващи човешката художествена дейност в различни периоди и култури. Модулът на този универсален визуален код е геометричната стилизация и точно нея използва авторката .

Но за разлика от нашумелия оп-арт на 20 век, където оптическата илюзия и играта с цветове и форми има за главна цел да впечатли и шокира възприятията и въображението на зрителя, то при Р. Белчева тази визуалност е подплатена не само с познания върху теорията на цветознанието и на композицията, но главно с познания за символните значения на цвета и формата в техните изначални и перманентни същности.

Естетиката на красивото и приятното за окото не удовлетворяват авторката и тя не робува на подобни критерии. Красотата в нейните картини е постижение на ума, на хармонията и мярката, преоткрити в проучванията и върху древните култури на Далечния Изток . Те обаче служат като отправна точка на мисълта и емоцията, а не като конкретни , дословно възприети образци за подражание. Тази втора и всъщност по - истинска природа на духовност, на своеобразна нравствена нирвана, присъстваща в творбите на Р. Белчева е особено впечатляваща. Тя се долавя , независимо от трудността да бъде словесно формулирана в своята конкретика. Зрителят е изкушен от нейното неведомо магическо присъствие. Той усеща вътрешната светлина, излъчвана от едно имагинерно пространство със свои закони, неподвластни на традиционните перспективни системи, но пространство живо, сериозно, умно, което дружелюбно приютява човешкия дух и го възвисява.

Ако всеки погледне в себе си, ще открие целия Космос и там в дъното, в средата, както искаш го кажи, свети бяла светлина..."

Проф. КРАСИМИРА КОЕВА .Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 ИЗЛОЖБИ  
 КЪЩА "ДР. МИРКОВИЧ"