12.06.2023  Започва ремонт на знакови туристически обекти в Сливен – на лифта, на къщите на Добри Чинтулов и Хаджи Димитър и др.
 

Източник: www.sliven.bg    
Позоваването на източника е задължително.
  

Община Сливен започва възстановителни дейности и реставрация на емблематични обекти в Сливен, които са недвижими културни ценности от национално значение. Те са част от интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в община Сливен. Началото бе дадено със символична първа копка в Къщата-музей на Добри Чинтулов, която е сред включените обекти.

"Проектът беше подготвян дълго време и се радвам, че вече започват реалните дейности. Част от обектите са с национално значение, а най-големият е въжената линия, който е и по-сложен заради комбинираното финансиране. Това са важни и емблематични за нашия град обекти и трябва да направим всичко възможно, за да ги съхраним за поколенията след нас", каза кметът Стефан Радев. Той призова изпълнителите, надзора и всички участници в строителния процес да бъдат максимално концентрирани, за да приключат дейностите качествено и в срок.

Общата цел на проекта е "Разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен със значителен туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство."

Проектът включва възстановяване, консервация и реставрация на Къщите-музеи на Добри Чинтулов, на Хаджи Димитър, Музея на сливенския бит и Държавната сукнена фабрика, около които ще бъде извършено благоустрояване. Предвидено е и обособяване на туристически информационен център в сградата на Община Сливен и възстановителни и реставрационни работи на крепостта "Туида".

За тези обекти, както и за останалите подразделения на Регионален исторически музей – Сливен, са предвидени също така средства за обзавеждане и оборудване и дигитализация на фондовете. Ще бъде създадена дигитална карта и интерактивен модел с всички културни и исторически забележителности на територията на община Сливен.

Проектът "Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен" се финансира комбинирано с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020. Също така – по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-6.002-0015-C01/26.11.2020 и с финансов инструмент от "Фонд за устойчиви градове" по договор за финансиране 20F 000763/24.06.2020. Общият бюджет за цялостната реализация е в размер на 9 605 288,41 лв. От тях, безвъзмездната финансова помощ, е в размер на 5 047 038,41 лв. Останалите – 4 558 250,00 лв., са финансов инструмент под формата на кредит при изключително облекчени условия, благодарение на използване на структурните фондове на ЕС.
 Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 


<< Начало
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com    
Copyright © 2024,  ИнфоТуризъм Сливен,  Всички права запазени