30.10.2020  Пътуване по време на пандемията от коронавирус:
Какво е важно да знаем

 

Източник: Европа Директно – Сливен    
Позоваването на източника е задължително.
  
Гражданите на ЕС имат право да се движат свободно в рамките на Съюза. Същевременно настоящата пандемия доведе до различни ограничения в целия Европейски съюз. С цел да осигурят яснота за гражданите и да улеснят живота им, държавите членки се споразумяха да подобрят координацията помежду си.

Те ще споделят най-новите епидемиологични данни с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, който публикува цветна карта на Европа (включваща и данни от асоциираните към Шенген държави), която ще се актуализира ежеседмично, с обозначения в различни цветове в зависимост от риска в даден регион.

Ако пътувате от "зелен" регион, няма да има ограничения. Когато пътувате от "оранжев" или "червен" регион, националните правителства могат да поискат да се тествате или да бъдете поставен под карантина. Правителствата ще предоставят ясна и навременна информация, преди да въведат такива мерки.

ЗЕЛЕНО За период от 14 дни: под 4 % положителни тестове за предходната седмица и по-малко от 25 случая на 100 000 души.

ОРАНЖЕВО За период от 14 дни: 4 % или повече положителни тестове за предходната седмица, но по-малко от 50 случая на 100 000 души ИЛИ под 4 % положителни тестове за предходната седмица, но между 25 и 150 случая на 100 000 души.

ЧЕРВЕНО За период от 14 дни: 4 % или повече положителни тестове за предходната седмица и 50 или повече случая на 100 000 души ИЛИ над 150 случая на 100 000 души.

СИВО Няма достатъчно информация за оценяване според критериите, напр. броят на извършените тестове е 300 или по-малко на 100 000 души.

Какво трябва да знаете, ако пътувате по време на пандемията?


Ако пътувате от зона, която не е "зелена", държавата членка на пристигане може да поиска да бъдете поставен под карантина и/или да бъдете тествани след пристигането си за заразяване с коронавирус.


Трябва да посетите уебсайта "Re-open EU", за да научите какви мерки се прилагат на мястото, където отивате.

 

Трябва да проверите картата, за да разберете какъв е рискът на мястото, където отивате.

 

В някои държави членки ще можете да замените теста след пристигането с тест, извършен преди заминаването.

 

При пътуване до друга държава членка може да се наложи да подадете формуляри за локализация на пътници.

 
Как са защитени правата Ви на свободно движение при пътуване в ЕС по време на пандемията?
 • Можете да пътувате от "зелени" региони без никакви ограничения.
 • Винаги имате право да се върнете в държавата членка, на която сте гражданин или в която пребивавате.
 • Не трябва да бъдете дискриминирани.
 • Всички мерки, ограничаващи свободното Ви движение, трябва да бъдат пропорционални, но по принцип не трябва да Ви се отказва влизане в съответната страна.
 • Ако пътувате във връзка с изпълнението на ключови функции или поради нужда от първостепенно значение, няма да се изисква да се подлагате на карантина.


Права на пътниците в ЕС

Пътниците и туристите могат да бъдат спокойни, че правата им са защитени. Европейската комисия публикува тълкувателни насоки относно прилагането на някои разпоредби от законодателството за правата на пътниците в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус.

Подробна информация за вашите права на пътник,  можете да намерите на уебсайта Вашата Европа, предоставящ помощ и съвети за гражданите на ЕС и техните семейства.

Консулска помощ за граждани на ЕС в чужбина

Граждание на ЕС имат право да потърсят помощ от посолството или консулството на всяка друга държава от ЕС, ако се окажат в положение, в което се нуждаят от съвет или помощ в държава извън ЕС, където няма посолство или консулство на тяхната държава.

Информация за правата на гражданите на ЕС на дипломатическа или консулска закрила извън ЕС

Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност помагат за репатрирането на блокирани в чужбина граждани на ЕС от цял свят, а държавите членки предоставят съвети относно ограниченията за пътуване. Гражданите на ЕС, които се нуждаят от помощ извън Съюза, се насърчават да се свържат с органите на своята държава от ЕС

Най-често задавани въпроси и отговори във връзка с пътуване по време на пандемия:

Какъв вид мерки могат да прилагат държавите — членки на ЕС, по отношение на пътниците, пристигащи от рискови зони?

Държавите членки решават дали да прилагат определени мерки, като карантина или тестване, по отношение на пътниците, пристигащи от "оранжеви", "червени" или "сиви" зони. Информация за това какви мерки прилагат държавите членки е на разположение на уеб платформата Re-open EUМерките не трябва да бъдат дискриминационни, т.е. те се прилагат и по отношение на завръщащи се граждани на съответната държава членка.

Аз съм шофьор на камион / медицинска
  сестра/ студент/ дипломат/ журналист. Трябва ли да се подлагам на карантина след преминаване на границата?  Трябва да се върна у дома, защото майка ми не се чувства добре или за погребение на близък? Необходимо ли е да се подлагам на карантина?

Ако трябва да пътувате по наложителна причина, няма да се изисква да се подлагате на карантина. Това е така, защото ЕС отчита факта, че макар и да е необходимо да се защитим от разпространението на вируса, съществуват съществени причини, поради които на гражданите на ЕС се налага да използват своето право на свободно движение без ограничения.

Държавите членки се споразумяха следните категории пътници да бъдат освободени от изискването за подлагане на карантина, когато упражняват основната си функция или задоволяват основна необходимост:
 • работници или самостоятелно заети лица, упражняващи професии от критично значение, включително здравни работници, погранични и командировани работници, както и сезонни работници;
 • транспортни работници или доставчици на транспортни услуги, включително шофьори на товарни превозни средства, превозващи стоки за използване на територията, както и преминаващите транзитно;
 • пациенти, пътуващи по неотложни медицински причини;
 • ученици, студенти и лица в процес на обучение, които пътуват в чужбина ежедневно;
 • хора, пътуващи заради неотложна бизнес или семейна причина;
 • дипломати, служители на международни организации и лица, поканени от международни организации, чието физическо присъствие е необходимо за доброто функциониране на тези организации, военнослужещи, полицейски служители и хуманитарни работници и служители в областта на гражданската защита при изпълнение на техните функции;
 • транзитно преминаващи пътници;
 • морски лица;
 • журналисти, които изпълняват служебните си задължения.


Ако пътувам 
транзитно (например от Германия до Нидерландия през Белгия), какво ще трябва да направя? Ако са въведени мерки за поставяне под карантина, необходимо ли ще е да се подлагам на тях два пъти?

Ако преминавате транзитно през Белгия, няма да е необходимо да се подлагате на карантина там, дори и страната да налага ограничения на пътниците, пристигащи от Германия. Ако обаче преди да отпътувате за Нидерландия, имате престой в Белгия,трябва да проверите мерките, които прилага държавата членка, както е посочено на уеб платформата Re-open EU, по отношение на пътниците, пристигащи от региона в Германия, от който заминавате. На картата, публикувана от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, можете да видите дали регионът, от който заминавате, е отбелязан като "зелен", "оранжев", "червен" или "сив". Ако Вашият регион е отбелязан като "зелен", ще знаете, че няма да бъдете обект на мерки, като карантина или тестване.

Прилагат ли се ограничителни мерки, ако само шофирам през дадена държава? А в случай че спирам на бензиностанция или че се прекачвам на влак?


Транзитно преминаващите пътници не следва да подлежат на ограничителни мерки, като тестване или карантина.

Къде мога да намеря информация за ограниченията за пътуване?


Информация се предоставя на уеб платформата Re-open EU с връзка към картата, публикувана всяка седмица от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Държавите членки ще предоставят подробна информация на останалите държави членки и на Европейската комисия за предстоящите ограничения на свободното движение или премахването на ограниченията за пътуване. Тези промени ще се публикуват и на платформата Re-open EUПо принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди влизането им в сила.

Какво ще стане, ако бъдат обявени нови мерки, докато пътувам към дома или към друга държава — членка на ЕС?


Общата карта, публикувана от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, ще се актуализира веднъж седмично. Благодарение на това гражданите ще разполагат с редовна информация за равнищата на риск в целия ЕС. По принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди влизането им в сила.

Ако трябва да си направя тест "при пристигане", къде мога да намеря информация за това как да го направя?


Ако е необходимо да си направите тест "при пристигане", тази информация ще бъде посочена на уеб платформата Re-open EU.

Могат ли държавите — членки на ЕС, да забранят на гражданите да пътуват в рамките на ЕС?


По принцип държавите членки не трябва да забраняват влизането на хора, пътуващи от други държави членки. Вместо това, ако преценят, че е необходимо, те могат да прилагат мерки, като карантина или тестване. Забраните за влизане трябва да бъдат ограничени до абсолютно извънредни ситуации, като например общо ограничаване на движението на гражданите в цялата страна.

Мога ли да пътувам до ЕС от държава извън ЕС?


За много от пътуванията от държави извън ЕС остава в сила временно ограничение на неналожителните пътувания.

Това обаче не е пълна забрана за пътуване: ако сте гражданин на ЕС или дългосрочно пребиваващ, Вие и членовете на Вашето семейство следва да имате право да пътувате до Европа. Същото важи и ако имате наложителна причина да дойдете в Европа.

ЕК призова и ще продължи да призовава държавите членки да разрешават веднага влизането на лица, които имат надлежно доказани небрачни отношения с европейски граждани и пребиваващи в ЕС лица. Около половината от държавите членки вече са предприели действия в тази посока и Комисията очаква допълнителен напредък.

Повече информация по въпросите можете да намерите на:

Сайта на Европейската комисия

Сайтd Re-Open EU

Списък на всички национални органи, които публикуват съвети за пътуване можете да намерите тук .
За България това е на сайта на Министерство на външните работи: https://mfa.bg/bg/embassyinfo/Информацията, публикувана от този материал, не е изчерпателна. Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център "Европа Директно" – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции   

За повече информация Европа Директно – Сливен,
тел. 044 411 832, e-mail: europedirectsliven@gmail.com

       
 
Съфинансирано от
Европейския съюз
  

Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 СЪБИТИЯ   
<< Начало
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com    
Copyright © 2024,  Инфо Туризъм Сливен,  Всички права запазени