12.10.2019  Турнир по стрелба с традиционен лък "Помни славата" - Туида 2019

Източник: крепост "Туида"
Ползването на източника е задължително
  .  

крепост "Туида", 12 октомври 2019 г. след 14 часа  

На петото юбилейно издание на събора "Помни славата" в крепост "Туида" - Сливен ще се проведе Турнир по стрелба с традиционен лък на 12 октомври 2019 г. след 14 часа.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Състезателите включили се в турнира трябва да отговарят на следните изисквания:
- Лъка трябва да е с достоверен исторически дизайн
- няма ограничения в:
- материала, от който е изработен лъка
- размери на лъка
- сила на опън
- дължина на опън
- хват

Ограничения и забрани:

- не се допускат лъкове с прорез или поставка за стрелата
- не се допускат разглобяеми лъкове
- забранени са спусъци, мерници и нивелиращи устройства
- не се допуска повече от един нок-пойнт на тетивата
- не се допускат лъкове с видими отбелязвания на дръжката, които могат да се ползват за прицел

Шафтовете на стрелите може да са от всякакви материали. Оперение - само от естествени пера. Върхове - не се допускат ловни, листовидни, ''лястовичи опашки'' и други подобни, които затрудняват изваждането на стрелата от мишената и са рискови за оставане в нея! Необходими стрели – около 6 броя +1-2 допълнителни, които са резервни, в случай на непредвидено счупване или загуба. Всеки участник трябва да притежава всичко необходимо за състезанието, стига да отговаря на горе описаните изисквания!!!!

Реда на участниците, включени в състезанието, се определя по реда на записването! Участниците преминават по трасето в три групи, като стрелят едновременно трима /по един от всяка група/. Точките се отбелязват спрямо попаденията индивидуално в таблица за всеки участник. Между всяка мишена участникът и съдията отиват до съответната мишена, за да съберат стрелите и да отчетат резултата. Финалните резултати се изчисляват и обявяват след приключване на състезанието и преминаването на всички участници.

В турнира са включени 3 дисциплини:

1. Стрелба по цел с големината на ябълка /8-9см диаметър/ – разстояние 7м. Всеки участник има право на по 6 изстрела на две серии, стрелбата се прекратява при попадение или при изчерпване на стрелите. Отчитане на точките е както следва: при попадение с първа стрела – 6 т., при попадение с 2-ра -5 т., с 3-та – 4 т., с 4-та -3 т., с 5-та – 2 т., с 6-та – 1 т.

2. Концентрична мишена с диаметър 40 см с 5 цветни зони – разстояние 15 м. Всеки участник има право на по 6 изстрела на две серии. Отчитане на точките е както следва – 5 т. – за централния кръг /жълта зона/, 3 т. - за следващия кръг/червена и синя зона/ и – 1 т. за най-външния кръг /черна и бяла зона/ за всяко попадение.

3. Концентрична мишена с диаметър 40 см – разстояние 25 м. Всеки участник има право на по 6 изстрела на две серии. Отчитане на точките е както следва – 5 т. – за централния кръг /жълта зона/, 3 т. - за следващия кръг/червена и синя зона/ и – 1 т. за най-външния кръг /черна и бяла зона/ за всяко попадение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Участникът не трябва да държи повече от 6 стрели в себе си!

ЗА НАЧАЛО НА СТРЕЛБАТА СЕ ИЗЧАКВА СИГНАЛ ОТ СЪДИЯТА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТРЕЛБАТА ПО СИГНАЛ НА СЪДИЯТА.

СЪДИЯТА ИМА ПРАВО ДА ПРЕКЪСВА СТРЕЛБАТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ! Време за изпълнение на стрелбата не повече от 1 мин.

Попадение в чужда мишена, не се отчита!
Попадение след рикошет, не се отчита!
Стрела отскочила /не пронизала мишената/, не се отчита!

Стрела пронизала цялата мишена /със скрити пера/ се избутва обратно, за точно отчитане на попадение!

По време на провеждане на мероприятието, стрелбата по живи цели е забранена!!!

По време на стрелбата, на минимум три метра зад стрелящите няма да бъдат допускани други участници, както и разговорите с тях са недопустими!!!

При получаване на еднакъв брой точки на двама или повече от участниците, за определяне на крайното класиране се пуска 1 стрела от състезателите с равен брой точки по мишена - 3, като резултатът от последната стрелба не се прибавя към общия резултат, а служи само за определяне на класирането. При отново равен резултат се повтаря стрелбата за елиминацията. При повторен равен резултат се назначава нова мишена на различна дистанция.

Организаторите имат право да променят правилата с оглед и адаптация към метеорологична обстановка, твърде много участници и други подобни. Организатори на турнира "Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции - Авитохол" гр. Варна, под егидадата на крепост "Туида", съдийска колегия начело с Ивайло Илиев.
  СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР "ПОМНИ СЛАВАТА" - Туида  
   
ЧЕТВЪРТИ СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР "ПОМНИ СЛАВАТА" - ТУИДА 2018
   
ТРЕТИ СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР "ПОМНИ СЛАВАТА" - ТУИДА 2017


Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ