18.04.2019  Eвропейската шампионка по лека атлетика Радослава Мавродиева
бе удостоена със званието "Почетен гражданин на Сливен"


Източник: www.sliven.bg
Позоваването на източника е задължително.
  

На редовната си сесия днес местният парламент взе решение да удостои със званието "Почетен гражданин на Сливен" европейската шампионка по лека атлетика Радослава Мавродиева. Отличието й се връчва за изключителен принос за популяризирането на града под Сините камъни.

Сред приетите точки от дневния ред беше изменението на общинския бюджет. По думите на кмета Стефан Радев то е необходимо заради отпускане на допълнителни средства за субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни прояви за 2019 г., а също и за ремонтни дейности на читалището в кв. "Речица". Одобрение получи и бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г.

Други приети предложения бяха свързани с промяна в състава на Обществената комисия, която ще определи носителя на наградата "Аргира Жечкова", с доклада за изпълнение на програмата за развитие на читалищата от общината за предходната година, както и с отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества – Сливен.

Промяна в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на общината също бе сред приетите точки. Тя се налага заради промени в нормативната уредба на национално ниво и постъпило предложение от Районна прокуратура – Сливен.

Местният парламент гласува положително предложенията кметът на община Сливен да бъде упълномощен да подпише запис на заповед по три проекта, в които участва община Сливен. Те са свързани със социалната интеграция и мерки за подобряване достъпа до образование на уязвими групи, както и предоставянето на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностния център за деца и семейства.

Беше дадено и съгласие община Сливен да участва по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." с проекта "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания".

На днешното заседание беше прието и изменението на предмета на дейност на ЕООД "Общинска охрана и СОТ – Сливен", наложено заради промяна в Закона за частната охранителна дейност.

Разпоредителни имотни сделки, отпускане на финансови средства на културни институти и финансови помощи на нуждаещи се лица бяха приети и днес.


Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 СПОРТНИ ПРОЯВИ   


<< Начало
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com    
Copyright © 2024,  Инфо Туризъм Сливен,  Всички права запазени