26.10.2018  Форум за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС

Източник: www.sliven.bg
Позоваването на източника е задължително.
  

Кметът Стефан Радев поздрави участниците във форума за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС Граждански диалог на тема "Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие" се проведе днес в Сливен. Събитието събра представители на общинските администрации, бизнеса, културни институции, здравни и социални заведения, неправителствени организации и медии.

Основната цел на проявата бе да привлече гражданите в отворен диалог за приноса и потенциала на политиката за сближаване на Европейския съюз, както и основните приоритети и направления, в които следва да бъде насочено европейското финансиране с оглед специфичните нужди от инвестиции в региона. Организатори на форума са Областен информационен център Сливен и Община Сливен.

Срещата откри кметът на Община Сливен Стефан Радев. ,,Кохезионната политика най-пряко се отразява на качеството на живот в нашите градове и жизнения стандарт на хората. Все по-голямо ще става значението на финансовите инструменти във финансирането на дейността ни. Трябва да сме активни в изготвянето на такива проекти, които имат възвръщаемост", заяви кметът. ,,Това е фундаментална промяна за администрацията и всички, които работят с такива средства. Ще се справят общините, които могат да структурират такива проекти, респективно да са конкурентни на останалите", допълни Стефан Радев.

На събитието присъстваха още председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, заместник – областният управител Димитринка Петкова и общински съветници. Модератор на форума бе заместник – кметът Стоян Марков.

В специално видео обръщение по повод гражданския диалог Мария Габриел – еврокомисар по цифровата икономика и общество, поздрави присъстващите и подчерта, че политиката на сближаване е един от стълбовете на европейския проект. Тя представи и основните приоритети на Европейския съюз след 2020 г. "Запазихме онова, което е работещо, като в същото време го направихме по-оперативно и по-опростено. Сега на ход са законодателите и се надявам да се стигне до решение за по-опростена и гъвкава политика за сближаване в духа на предизвикателствата през следващото десетилетие.", заяви още Мария Габриел.

Гост-лектор на събитието бе Малина Крумова – член на работната група на Европейската комисия за опростяване на Кохезионната политика на ЕС след 2020 г. Крумова представи Многогодишната финансова рамка (МФР) за следващия програмен период 2021-2027 г., като уточни, че в момента тече преговорен процес по подготовка на рамката и се дебатира по предложения от Европейската комисия нов законодателен пакет свързан с нея.

Като основни характеристики на МФР тя посочи по-опростен, гъвкав и прозрачен бюджет, по-малко административна тежест за бенефициентите и търсене на нови, модерни източници на финансиране. Приоритетите на финансовата рамка за периода до 2027 г. ще са насочени към единния пазар, иновации и цифрова икономика, сближаване и ценности, природни ресурси и околна среда, миграция и управление на границите, сигурност и отбрана, съседните на ЕС региони и европейска публична администрация. По думите й след 2021 г. се очаква България да получи от ЕС с 8 % повече финансиране в сравнение със средствата през настоящия период.

В рамките на форума беше представен и обхватът на Фонда за градско развитие, представляващ финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., който надгражда инициативата JESSICA от предходния програмен период 2007-2013 г. Надя Данкинова от Фонда за устойчиви градове, избран да управлява средствата по Фондовете за градско развитие за София и Южна България, разказа какъв тип проекти за градско развитие, енергийна ефективност и културна инфраструктура (за обекти с национално и световно значение) ще бъдат финансирани.

"В този програмен период Фондът е с увеличен ресурс, разширен обхват и по-изгодни условия за кандидатстване.", коментира Данкинова. Финансирането обхваща 39 общини, в това число и Община Сливен, в сравнение със 7 за миналия период, а средствата са 5 пъти повече – общо 353.3 млн. лева. Гражданският диалог се проведе в рамките на националната кампания "Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС", организирана от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 СЪБИТИЯ   


<< Начало
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com    
Copyright © 2024,  ИнфоТуризъм Сливен,  Всички права запазени