26.09.2018  Форум "Е-бъдещето на България по пътя на смарт-сити технологиите"
събра в Сливен представители на местните власти, академичните среди и бизнеса


 
Източник: "Европа директно" - Сливен
Позоваването на източника е задължително.
  

  Форум "Е-бъдещето на България по пътя на смарт-сити технологиите", организиран от Европейски информационен център "Европа Директно-Сливен", се проведе в Технически университет-ИПФ-Сливен на 26 септември. Съорганизатори на събитието, което бе съфинансирано от ЕС, бяха Община Сливен, Технически университет-София-ИПФ-Сливен и фирма T-Systems, Унгария. Лектори бяха Стоян Марков – зам.-кмет на Община Сливен и ръководител на "Европа Директно-Сливен", Пламен Тютюнков от фирма T-Systems, Унгария, и доц.д-р Моско Аладжем – ръководител софтуерна група Акстър, ТУ-София. В залата присъстваха представители на местната администрация, бизнеса, академичните среди, студенти и др.

Целта на форума бе да запознае представителите на местните и регионални власти, на софтуерния и транспортен бизнес, студентите и преподавателите от Техническия университет с настоящето и бъдещето на електронното управление и електронните услуги, както и с добрите практики в настоящия момент в Сливен, България, Европа и света.

Форумът бе открит от зам.-кмета Стоян Марков. Той прочете пред присъстващите обръщение към форума от българския еврокомисар Мария Габриел, която отговаря за цифровата икономика и цифровото общество. "Поздравявам Ви за провеждането на този толкова важен форум, посветен на електронното управление и електронните услуги като предпоставка за изграждането на истински "умни градове". С тази дискусия Вие допринасяте за европейската стратегия за цифровия единен пазар, която отделя специално място на важността на електронното правителство и оперативната съвместимост като фактор за преодоляване на административната тежест за гражданите и предприятията…

 
Водещият принцип е публичните администрации да останат отворени и прозрачни както за гражданите, така и за бизнеса. Те трябва да работят трангранично, т.е. независимо дали човек живее в Сливен, София, Париж или Брюксел, да може да използва административните услуги… Дискусии като тази са пример, че общият ангажимент за модернизиране на услугите е правилният подход. Сега е времето да действаме и инвестираме, за да създадем модерни администрации, предоставящи качествени електронни услуги, каквито гражданите заслужават.", се казва в обръщението на еврокомисар Мария Габриел.

Заместник-кметът Стоян Марков бе лектор на първата лекция по време на форума "Сливен-част от европейската инициатива WiFi4U". Това е инициатива на Европейската комисия, която предоставя безплатен безжичен интернет достъп за жителите и туристите на близо 8 хиляди местни общини в ЕС. Общият бюджет на програмата е 120 млн. евро. В инициативата може да се включи всяка община, която е направила регистрация в специална система до края на септември. Според проекта на Община Сливен, две ще са точките за безжичен обхват в града. Първата ще е на площад "Хаджи Димитър", а втората – пространството около фонтана "Кълбото". Одобрените общини ще получат ваучер на стойност 15 хиляди евро за купуване на нужното оборудване, а сред задължителните условия е интернет връзката да е поне 30 Mbps.

"Цифровият град – Smart City – използване на цифровизацията в различни области на градския живот" бе темата, чийто лектор бе Пламен Тютюнков от унгарската фирма T-Systems. Той сподели, че основните направления в градовете, които използват смарт-технологии, са смарт осветлението, смарт паркирането и смарт управлението на отпадъци. Тютюнков говори и за смарт транспортните решения, които правят обществения транспорт по-сигурен, по-бърз и по-привлекателен за хората – интелигентни електронни системи в градския транспорт, електронна билетна система, диспечерска система за следене движението на автобуси в реално време, електронна система за информиране на пътниците и др. Стана ясно, че в момента електронната система се внедрява в Сливен, че до края на седмицата се провеждат тестове, а до края на годината тя трябва изцяло да заработи в градския транспорт. Шест от общо 148 спирки на градския транспорт в града ще имат електронни табла, които ще подават информация за движението на автобусите в реално време. Останалите спирки ще имат QR-код за мобилна апликация, с помощта на който ще може да се проследява движението на автобусите.

 
"Интегрирана информационна система Акстър – от "хартиената ера" към съвременното дигитално общество" бе темата, представена от доц.д-р Моско Аладжем, ръководител софтуерна група Акстър към ТУ-София. Той представи визията за електронното управление – чрез използването на технологии за предоставяне на информация на гражданите. Запозна присъстващите и с модела на е-администрацията, в който има система за управление на документи и архиви и специализирани системи за регистрация. Стана ясно, че от 1 ноември спира хартиеният обмен на документи, т.е. всичко вече ще е в електронен вид, и че ще се премине към безхартиен документооборот.

Проведе се и дискусия, по време на която лекторите отговаряха на въпроси, зададени от присъстващите в залата. След форума се проведе демонстрация на новата електронна система в градския транспорт, а Пламен Тютюнков подробно разясни на присъстващите как ще работи тя.

Форумът даде възможност на участниците да се запознаят с новите и предстоящи тенденции и инвестиции в е-услугите и е-управлението в транспорта и администрацията на град Сливен, както и да си тръгнат с нови идеи за тяхната община, тяхния град, и тяхната работа.

   


Обръщение към форума "Е-бъдещето на България по пътя на смарт-сити технологиите" от Мария Габриел, българския еврокомисар, отговарящ за цифровата икономика и общество


 
"Днес живеем във време, в което цифровизацията заема все по-голямо място в живота ни. Практически няма сектор, който да не е засегнат от глобалната цифрова трансформация. Ето защо ни е нужно не просто цифровизиране на услугите, но и модернизиране на администрациите, цялостното им интегриране в останалите публични политики.

Имаме на разположение редица инструменти, които всички заедно можем да мобилизираме за постигането на тази цел. Например настоящият европейски план за действие за електронното управление, който се прилага от 2016 година, дава ясна визия за това как публичните администрации трябва да работят в бъдеще и какви принципи трябва да бъдат спазвани. Водещият принцип е публичните администрации да останат отворени и прозрачни – както за гражданите, така и за бизнеса. Те трябва да работят трансгранично, тоест независимо дали човек живее в Сливен, София, Париж или Брюксел, да може да използва административните услуги.

Специално внимание искам да обърна на принципа "веднъж завинаги" – това означава, че има документи, които може да бъдат подавани еднократно. Така технологиите помагат на публичната администрация, давайки й достъп до съществуваща вече информация, така че да не се налага на гражданите да подават един и същи документ няколко пъти.

Но нека бъдем предпазливи – много е важно как този принцип се прилага на практика. Принципът на еднократно подаване не означава, че администрациите ще имат достъп до цялата информация за всички граждани, по всяко време. Тъкмо обратното – принципът на еднократното подаване ще позволи на хората да контролират собствените си данни, като им дава възможност да решават сами дали съществуващата информация да бъде използвана, в случаите когато публичните власти изискват даден документ.

Освен това, информационните системи за електронно управление трябва да прилагат принципа на неприкосновеност още на етапа, в който те се проектират и създават. Това означава, че следва да е практически невъзможно тези системи директно да обменят документи между публичните администрации, включително и трансгранично, без гражданите да контролират това прехвърляне.

И това не е всичко. Вече сме предложили правна уредба на електронното идентифициране, услуги за разпознаване, които позволяват на гражданите на ЕС да използват техните собствени електронни документи за самоличност, когато имат работа с публичната администрация онлайн, дори когато става дума за администрация на друга страна членка.

Не на последно място, Регламентът за единен цифров портал, предложен от Европейската комисия, дава тласък на прилагането на принципа за еднократно подаване на европейско ниво и е в пълно съответствие с Общия регламент за защитата на данните.

Имаме на разположение редица инструменти, които всички заедно можем да мобилизираме за постигането на тази цел. Например настоящият европейски план за действие за електронното управление, който се прилага от 2016 година, дава ясна визия за това как публичните администрации трябва да работят в бъдеще и какви принципи трябва да бъдат спазвани. Водещият принцип е публичните администрации да останат отворени и прозрачни – както за гражданите, така и за бизнеса. Те трябва да работят трансгранично, тоест независимо дали човек живее в Сливен, София, Париж или Брюксел, да може да използва административните услуги.

Специално внимание искам да обърна на принципа "веднъж завинаги" – това означава, че има документи, които може да бъдат подавани еднократно. Така технологиите помагат на публичната администрация, давайки й достъп до съществуваща вече информация, така че да не се налага на гражданите да подават един и същи документ няколко пъти.

Но нека бъдем предпазливи – много е важно как този принцип се прилага на практика. Принципът на еднократно подаване не означава, че администрациите ще имат достъп до цялата информация за всички граждани, по всяко време. Тъкмо обратното – принципът на еднократното подаване ще позволи на хората да контролират собствените си данни, като им дава възможност да решават сами дали съществуващата информация да бъде използвана, в случаите когато публичните власти изискват даден документ. Освен това, информационните системи за електронно управление трябва да прилагат принципа на неприкосновеност още на етапа, в който те се проектират и създават. Това означава, че следва да е практически невъзможно тези системи директно да обменят документи между публичните администрации, включително и трансгранично, без гражданите да контролират това прехвърляне.

И това не е всичко. Вече сме предложили правна уредба на електронното идентифициране, услуги за разпознаване, които позволяват на гражданите на ЕС да използват техните собствени електронни документи за самоличност, когато имат работа с публичната администрация онлайн, дори когато става дума за администрация на друга страна членка.

Не на последно място, Регламентът за единен цифров портал, предложен от Европейската комисия, дава тласък на прилагането на принципа за еднократно подаване на европейско ниво и е в пълно съответствие с Общия регламент за защитата на данните."
  

Мария Габриел, Европейски комисар, отговарящ за цифровата икономика и общество
Брюксел, 26.09.2018 г..

Форум "Е-бъдещето на България по пътя на Smart-City Технологиите"

Източник: "Европа директно" - Сливен
Позоваването на източника е задължително.
  

26.09.2018, 9:30 часа, зала 1104, Нов корпус, ТУ-ИПФ – Сливен  

Европейски информационен център "Европа Директно" – Сливен, съвместно с Община Сливен, Технически университет – София – Инженерно-педагогически факултет Сливен и Т-Системс, Унгария, организират форум на тема: "Е-бъдещето на България по пътя на Smart-City Технологиите"

Целта на събитието е да запознае участниците от местни и регионални власти, студенти и преподаватели от техническия университет и софтуерен бизнес с настоящето и бъдещето на електронното управление и електронните услуги, както и с добрите практики в настоящия момент в България, Европа и света.

На форума ще бъде представена Европейската инициатива WiFi4U – идеята, с която да се осигури безплатен достъп до мрежата на жителите и туристите на 8 хиляди местни общности в ЕС.

 
Ще бъде показана и първата дигитална електронна билетна система в източна Европа от фирма T-Systems, Унгария.

Софтуерна група "Акстър" към Технически университет – София ще представят интегрираната информационна система АКСТЪР: от "хартиената ера" към съвременното дигитално общество: Електронни услуги за граждани и фирми предоставяни от местната администрация.

Форунът ще се проведе на 26 септември 2018 г. (сряда) от 9:30 ч. до 13:00 ч. в зала "1104" Нов корпус, ТУ-ИПФ – Сливен


Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 СЪБИТИЯ   


<< Начало
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com    
Copyright © 2024,  ИнфоТуризъм Сливен,  Всички права запазени