12.04.201  Представителна изложба на Катедра Стенопис "И стените говорят..."

Източник: Художествена "Димитър Добрович".
Позоваването на източника е задължително  .

Откриване: 17.30 часа, зала "Сирак Скитник"    

В експозицията са включени дипломни проекти на студенти от специалност "Стенопис", представени в класически и съвременни техники на буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж, реализирани в архитектурна среда. Специалност "Стенопис" е една от най-старите във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет и съществува от неговото създаване. През 2014 г. в катедрата е оборудвано единственото по рода си в страната студио за горещо стъкло ''Hot Shop'' към новооткритата магистърска програма ''Дизайн на стъклото''. Ателиетата за гореща и студена обработка на стъкло са с всички технико-технологични възможности за реализация, както в класическата витражна техника, така и в съвременните техники – фюзинг, слъмпинг и горещи техники за обработка на стъкло.

Катедра "Стенопис" осигурява висококачествено обучение в акредитираните образователно-квалификационни степени "бакалавър" в специалност "Изящни изкуства-Стенопис", "Консервация и реставрация" и "магистър" в специалност "Изящни изкуства-Стенопис" и "Дизайн на стъклото", както и в научната и образователна степен "Доктор" от професионално направление "Изкуствознание и изобразително изкуство- Стенопис".

Фокус на обучението в акредитираните програми е: - запознаване с жанровото многообразие, възможности и приложения на стенописта (традиции и съвременност); - придобиване на професионални знания за технико-технологичните особености в специалността; - усъвършенстване на уменията за работа в класическите стенописни техники: буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж;

- стимулиране творческия подход при решаване на различни проблеми свързани със синтеза на стенописните изкуства и архитектурата (светска и сакрална);

- възможност за реализации на стенописни проекти в реални архитектурни среди; усвояване на основни знания и умения, необходими за продължаване на професионалната реализация в естетизация на урбанистичната среда.

Специалност "Стенопис" във Факултета по изобразително изкуство на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" съществува от основаването на университета. Бележити имена спомогнали за развитието на стенопистта в национален мащаб са работилите като преподаватели в специалността: доц.Никола Гелов, проф. Димо Заимов проф. Илия Илиев и др. От официалното обособяване на катедра "Стенопис" през 2007 г. са реализирани над 40 студентски проекти и дипломни работи в реална архитектурна среда в класическите стенописни техники: а секо, смалтова мозайка, класически и съвременен витраж. Осъществените творчески идеи на обучаващите се доказват актуалността на стенопистта, съвременното отношение на младите стенописци към архитектурната среда и иновативната интерпретация на традиционните монументални изразни средства в интериор, екстериор и градско пространство.

Материалната база на специалност "Стенопис" и съвременното оборудване на ателиетата и лабораториите позволява реализация в конкретна техника и материал на иновативни творчески студентски проекти, създадени за реална архитектурна среда.

         Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 ИЗЛОЖБИ  
 Зала "СИРАК СКИТНИК"   


<< Начало
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com    
Copyright © 2024,  Инфо Туризъм Сливен,  Всички права запазени