05.02.2018  Общински фонд "Култура" одобри за финансиране три проекта

Източник: www.sliven.bg
Позоваването на източника е задължително.
  

На редовни заседания на Общинския фонд "Култура", които се състояха на първи и втори февруари, от експертния състав бяха разгледани и оценени общо шест проекта. Три от тях са одобрени за финансиране, а другите три бяха отложени за следващата сесия. Първият одобрен за финансово подпомагане проект е "Фрагменти II" с вносители – Велин Динев, Веселин Дамянов – Вес, Благовеста Желязкова, Стефко Кънев, Елеонора Терзиева - 3 000 лв. Вторият е "120 години от рождението на художника Добри Добрев 1898 – 1973", постъпил от Иванка Добрева – Драгостинова - 4 900 лв. Пети международен фестивал на изкуствата "Магията на вятъра" 2018 е третият проект, който ще бъде финансиран с 2 000 лв.. Вносител на проекта е Държавен куклен театър – Сливен.

Отложените проекти са "Дни на отворените ателиета" от Дружество на художниците, "Алманах на сливенските художници" от ДЗЗД Младежки клуб "Заедно Сливен" – Антон Иванов, Том II на книгата "Сливенци" – Сдружение "Мати Болгария – Сливен".

По време на заседанието бяха извършени изменения и допълнения на Правилата за кандидатстване пред Общински фонд "Култура" – Сливен. Експертният състав на комисията реши подкрепените проекти да се задължават на видно място във всички рекламни, печатни материали и съобщения в медиите, да упоменат спомоществователството на Общински фонд "Култура" в реализацията на проекта, чрез следния текст или изявление: "Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Общински фонд "Култура" – Сливен.

Същите изисквания ще се отнасят и при последващи реализации на подкрепен от фонда проект, за авторите и бенефициентите по проекта. Тези изменения, заедно с одобрените проекти, ще бъдат внесени за разглеждане и утвърждаване на следващата сесия на Общинския съвет.

Фондът е създаден през 2015 година. Негова основна цел е да оказва финасова помощ на организации и творци в създаването на продукти в областта на културата в различните й аспекти, които са на сливенска тематика. Те могат да бъдат художествени произведения, документални филми, изследователски трудове, творчески продукти на млади сливенски дарования и др.


Празници, фестивали Театър Куклени спектакли Други представления
Концерти Изложби Спортни прояви Клубни мероприятия Още събития...
Месечен културен афиш Календар на събитията Изминали събития
 СЪБИТИЯ   


<< Начало
Е-mail: tourism.sliven@gmail.com    
Copyright © 2024,  ИнфоТуризъм Сливен,  Всички права запазени