logo
<< полезно
 МБАЛ Д-р Иван Селимински АД
  
Aдрес: гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" 1
Телефон: 044/ 611-700
E-mail: mbal.sl@iradeum.com
Website: mbal.sliven.net
Управител: Д-р Васислав Петров.


МБАЛ - Царица Йоанна ЕООД
  
Aдрес: гр. Сливен, ул."Булаир" 49
Телефон: 044 663 113

МБАЛ Хаджи Димитър ООД
  
Aдрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5
Телефон: 044 618000, 044 618200.
E-mail: mbal_hadjidimitar@abv.bg
Website: www.mbalhd.com.


МБАЛ – Сливен към ВМА - София
  
Aдрес: гр. Сливен, ул. "Пушкин" № 2
Телефон: 044 667180, 044 667450
Website: www.vma.bg
Областен диспансер за кожно-венерически
  
Aдрес: Сливен, бул. "Хаджи Димитър" № 41А
Телефон: 044 623360
Специализирана акушеро-гинекологична
"Ева" ЕООД

  
адрес: гр. Сливен, ул. "Ичеренско шосе" № 11
Телефон: 044 667074, 0886 591202, 0884 070409.
Е-mail: office@evahospital.com
Специализирана болница за активно лечение
  
адрес: гр. Сливен, бул. "Георги Данчев" № 27
Телефон: 044 667402
Специализирана хирургична болница
за активно лечение "Амброаз Паре" ООД

  
адрес: гр. Сливен, ж.к. "Даме Груев", бул. "Хаджи Димитър" № 68
Телефон: 044 662524